Honingimkers 1

De Honingimkers

Zuid-Limburgse imkersvereniging            Gesticht 2011

De voortplanting bij gebeurt door zwermen, (splitsing van het volk).


In de loop van het voorjaar, als de temperatuur stijgt en de plantenwereld

in volle bloei raakt, groeit het bijenvolk naar het hoogtepunt van zijn bestaan.

Dan is de tijd van het zwermen gekomen, d.w.z. twee- tot vijfmaal komen nog

 meer zwermen af.

Voorafgaand aan het zwermen zorgen de werkbijen van het moedervolk ervoor dat

er mannetjesbijen (darren) en jonge koninginnen komen. Spoedig nadat de

 eerste darren zijn uitgekomen, gaan de werkbijen nog grotere, hangende cellen bouwen, de zgn. koninginnecellen of moerdoppen.

In deze cellen legt de koningin gedurende een periode van ruim een week

eitjes en dit betekent dat er 16 dagen nadat het eerste eitje in zo’n moerdop

is gelegd, jonge koninginnen (moeren) in het volk zullen komen.

De oude koningin wacht echter de geboorte van haar koninklijke dochters

niet af. Negen dagen nadat ze het eerste eitje in een moerdop heeft gelegd

(of kort nadat ze het laatste eitje in een moerdop heeft gelegd), verlaat ze rond

het middaguur - mits het goed weer is - haar woning met bijna de helft van

de bijen. Het volk zwermt. Een grote wolk bijen hangt dan zoemend in de lucht.

 Dit duurt niet lang, want meestal zien we ongeveer 10 minuten later de bijen,

met hun koningin; tot een tros verenigd, aan een tak hangen.

Zo’n zwerm wordt door de imker “geschept”, d.w.z. hij doet hem in een kast of korfje.

Hij is weer een volk rijker. Er komen nog meer zwermen.

Ter onderscheiding heeft men de zwermen namen gegeven.

De eerste zwerm noemt men voorzwerm, brandzwerm of bromzwerm.

Hoe de imkers met zwermen omgaan, leest u in de volgende artikels.

Bijen op zoektocht naar een woning.

Een zwerm verhinderen.

De eerste eigen aflegger.

Hoe worden jonge volken sterk en vitaal.

Eenvoudig zelf koninginnen vermeerderen.


  

Terug start

Mocht een zwerm bij u aanlanden dan kunt de volgende personen contacteren:


Moens Ludo Rocusstraat 9. Piringen.

Tel: 012/23.84.34

Aerts Hubert Ierskruisstraat 77, Riemst

Tel: 012/45.23.22

Daar zwermende

bijen de honingmaag

vol hebben met honing

 steken deze maar

zelden of nooit.